Momentos Oy

Momen­tos Oy on vuon­na 2017 perustet­tu markki­noin­tiyri­tys, jos­sa myyn­ti­in suh­taudu­taan into­hi­moi­ses­ti.

Toimip­is­teessämme Kuo­pios­sa työsken­telee 10–15 myyn­nin ammat­ti­laista ajanko­hdas­ta riip­puen. Toimip­is­teen lisäk­si meiltä löy­tyy laa­ja etämyyn­tiverkos­to.

Tärkeimpi­in arvoihimme kuu­lu­vat avoimuus, rehellisyys sekä työn­tek­i­jöistämme huole­htimi­nen.

Jyri Hiltunen

Jyri Hiltunen

Vara­toim­i­tusjo­hta­ja

0405805953

Kuopion toimisto

Kuopion toimisto

Myyn­tipääl­likkö

Jesse Ket­tunen
0400152752

Osoite

Kuo­pi­onlah­denkatu 9 lt. 33,
70100 KUOPIO

Y-tunnus

2816955–3

Sähköposti

info@momentos.fi

Puhelinnumero

040 5805953

Osoite

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Työnhakulomake


Olen kiinnostunut


CV / ansioluettelo (Lataa .pdf-muodossa)