Olemme kuopiolainen telemarkkinointiyritys.

Yri­tyk­semme on hel­posti läh­estyt­tävä ja meil­lä tun­net olevasi kuin kotonasi.
Tar­joamme työn­tek­i­jöille viihty­isän työym­päristön, moder­nit työka­lut tehdä työtä ja muka­vat työkaver­it.

 

Meille töihin?

Tule rohkeasti toimis­tolle, niin puhutaan sin­ulle sopivista työmah­dol­lisuuk­sista.
Tai jätä sähköi­nen hake­mus! Haet sit­ten osa-aikaista, vak­i­tu­ista tai kesä­työtä.

Kokoaikatyö

Kokoaikatyö on palk­it­se­vaa. Tar­joamme motivoivan palkka­mallin ja taku­u­palkan, jot­ta sinä voit keskit­tyä täysil­lä työn­tekoon!

Osa-aikainen

Osa-aika työl­lä voit tien­ata muka­van lisän esimerkik­si opiskelu­jen ohelle!

h

Oppisopimus

Oppisopimus on lois­ta­va tapa han­kkia itselleen ammat­ti sekä tien­ata samal­la rahaa! Oppisopimus koulu­tuk­sel­la käyt meil­lä vak­i­tuis­es­ti töis­sä ja välil­lä muu­ta­man tun­nin koulus­sa, paper­it on kädessä koulu­tuk­ses­ta tuo­tapikaa!

Osoite

Kuo­pi­onlah­denkatu 9 lt. 33,
70100 KUOPIO

Y-tunnus

2816955–3

Sähköposti

info@momentos.fi

Puhelinnumero

040 5805953

Osoite

YHTEYDENOTTOLOMAKE

[recaptcha]

Työnhakulomake


Olen kiinnostunut


CV / ansioluettelo (Lataa .pdf-muodossa)